Comeniuse projekt Maailma kultuuripärand Euroopas
Projekti EESMÄRK:

õppida tundma kultuuride mitmekülgsust ja ühtsust Euroopas ning arendada dialoogi erinevate kultuuride vahel.
Projekti kestvus - sept. 2009- mai 2011
Projekti raames pööratakse tähelepanu järgmistele tegevustele:
• Oma riigi kultuuripärandi uurimine
• Euroopa kultuuripärandiga tutvumine
• UNESCO töö ja saavutuste analüüs
• Ühise Euroopa identiteedi kujunemine kutluuriajaloo baasil
• Dialoogi arendamine erinevate kultuuride vahel
• Keelte praktiline kasutamine ja keelebarjääri ületamine
• Õpetajate ja õpilaste välisreisid silmaringi laiendamiseks

Projektis osalevad koolid

TEGEVUSKAVA

AEG

August 2009 
September 2009 
September 2009 
September 2009 
Oktoober 2009 
November 2009 
Detsember 2009 
Mai 2010 
Oktoober 2010 
Märts 2011 
Mai 2011 

TEGEVUS

lepingu sõlmimine SA Archimedesega.
meeskonna loomine
projekti informatsiooni kajastamine koduleheküljel
kooli tutvustava videofilmi ja slaidiprogrammi ettevalmistamine
esimene partnerite kohtumine Portugalis
mõistete „maailmakultuuripärand“, UNESCO seletus
meie paikkonnas asuva kultuuripärandi tundma õppimine ja tutvustamine
projektikohtumine Eestis: Tallinnas ja Võrus
projektikohtumine Ungaris Budapestis
projektikohtumine Poolas Bedzinis
projekti lõpetamine Luxemburgis

LOGOD
                UNESCO                                    COMENIUS                  MAAILMA KULTUURIPÄRAND

Projektis osalevate koolide logod
    Städtische Realshule            Võru Kesklinna Gümnaasium    Tallinna Pae Gümnaasium

Koolide tutvustused

Projekti UNESCO Maailma kultuuripärand ja kultuuridevaheline dialoog veebileht

Sisenemine ainult parooliga

Projekti kajastamine meedias

Projekti tutvustus Võru Kesklinna Gümnaasiumi infolehes. Autor: projektijuht Evi Niilits 04.05.2010